หจก. ต. พงษ์เจริญไพศาล ตัวแทนจำหน่ายปั๊มน้ำฮิตาชิรายใหญ่ในประเทศไทย ปั๊มน้ำอัตโนมัติฮิตาชิ ปั๊มแช่ ปั๊มจุ่ม ปั๊มไดโว่ ปั๊มบาดาล CEDA เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า MITSUBISHI ROBIN HONDA เครื่องกำเนิดไฟฟ้า PANDA POWER เครื่องยนต์อเนกประสงค์ PANDA POWER เครื่องย่อยกิ่งไม้ ใบไม้ เครื่องตัดตกแต่งกิ่งไม้ตามรั้ว และสินค้าทุ่นแรงทางการเกษตรอื่นๆ